Регистрацията Ви като дистрибутор на АкваСорс няма да повлияе годишната Ви данъчна декларация, ако Вие купувате и ползвате продукти. Ако имате доходи от АкваСорс, свързани с развиване на дистрибуторска мрежа, тогава сте длъжни да ги декларирате.