Продуктите, предлагани от Mangeli.com са произведени от или за британската фирма AquaSource Algae Group Pls.

От 2007г Република България е член на Европейския съюз и е приела Европейските норми за качество при разпространение на хранителни добавки. AquaSource е член на Health Food Мanufacturers Аssociation – HFMA и притежава сертификат за добри производствени практики.

Преди 2007г продуктите на АкваСорс са се продавали на българския пазар със сертификати за качество, издавани от компетентните български органи, които можете да намерите тук.