Защото бизнес възможността, която АкваСорс дава е много изгодна. Всеки може да изгради успешен бизнес с АкваСорс, защото АкваСорс има система за това.

Защото цените за регистрирани дистрибутори са значително по-ниски от крайните клиентски цени.